FEM Tanıtım Filmi
Kagider Derneği
FEM Hakkında : 

Fırsat Eşitliği Modeli, KAGİDER’in Dünya Bankası’nındesteği ile hayata geçirdiği sertifikasyon modelidir. FEM;işe alım, şirket içi eğitim, kariyer planlama ve geliştirmegibi süreçlerdeki eşitsizlikleri saptar ve kurumlara eşitlikçiuygulama örnekleri sunarak iş hayatında fırsat eşitliğininsağlanmasını amaçlar. 

Kurumsal yapılarına fırsat eşitliği kültürünü yerleştirenkurumlar, bağımsız bir değerlendirme sürecinden geçerekFırsat Eşitliği Sertifikası’na sahip olabilirler. 

Back to Top